Hoofdmenu

Zoeken in catalogus naar producten


Een moment geduld a.u.b.

Vaak gestelde vragen

Op deze pagina leest u de antwoorden op vaak gestelde vragen. Voor gericht zoeken gebruikt u de zoekfunctie op de pagina Klantenservice. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neemt u dan contact met ons op.

Onder een leesbeperking verstaat Stichting Dedicon: blindheid, slechtziendheid, dyslexie of een andere aandoening waardoor de lezer niet met de normale gedrukte boeken kan werken. De leesbeperking zorgt voor een leerachterstand die (deels) te verhelpen is met hulpmiddelen en lectuur in aangepaste leesvormen.

Naast dyslexie en visuele beperkingen zijn er:

 1. leer- en gedragsstoornissen, zoals AD(H)D en autismespectrumstoornissen;
 2. motorische beperkingen zoals reuma, parkinson, afasie en andere (fysieke) beperkingen die het lezen en leren belemmeren.

Stichting Dedicon wordt gesubsidieerd om alleen personen met een aantoonbare leesbeperking te voorzien van aangepast lesmateriaal. De Verklaring Leesbeperking is daarom een voorwaarde om bij Dedicon Educatief te bestellen.

De volgende documenten zijn geldig als Verklaring Leesbeperking:

 1. een kopie van een officiële dyslexieverklaring (afgegeven door een psycholoog of orthopedagoog met een GZ-aantekening), of
 2. een kopie van de inschrijving VSO cluster 1 (visuele beperking), of
 3. een door een deskundige ondertekende verklaring dat de leerling een leesbeperking heeft en waarin is aangegeven dat aangepast lesmateriaal noodzakelijk is, of
 4. een verklaring die is ondertekend door een oog- of huisarts.

Particuliere klanten kunnen tijdens registratie op de website van Dedicon Educatief de Verklaring Leesbeperking uploaden in Mijn Pagina.

De verklaring kan ook na registratie per e-mail verzonden worden naar klantenservice@dedicon.nl onder vermelding van 'Verklaring Leesbeperking'.

Het is ook mogelijk de verklaring per post op te sturen naar:
Dedicon t.a.v. Klantenservice
Postbus 24
5360 AA Grave

Scholen hoeven geen verklaring in te dienen, maar bevestigen tijdens het bestelproces dat de eindgebruiker een aantoonbare leesbeperking heeft. Wanneer Stichting Dedicon u inzage verzoekt in verklaringen van aantoonbare leesbeperking, dient u deze direct naar Dedicon te sturen.

De volgende instellingen en personen kunnen zich registreren bij Dedicon Educatief:

 1. Scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Zij kunnen bestellen voor hun leerlingen met een leesbeperking.
 2. Particulieren. Zij bestellen voor zichzelf of voor hun kind(eren) met een leesbeperking.

Er zijn geen kosten verbonden aan uw registratie bij Dedicon Educatief of aan het gebruik van de website.

Wanneer u aangepast lesmateriaal bestelt bij Stichting Dedicon stemt u in met de volgende gebruiksvoorwaarden (deze zijn samengevat):

 1. Aangepaste school- en studieboeken zijn alleen voor eigen gebruik, door personen met een leesbeperking. Het is niet toegestaan ze te kopiëren voor, uit te lenen aan of te laten gebruiken door anderen dan degene voor wie besteld is.
 2. De gebruiker moet een gedrukt exemplaar van de bestelde aangepaste school- en studieboeken in zijn/haar bezit te hebben.

Op onze website leest u de volledige gebruiksvoorwaarden.

Ja, u dient voor ieder kind een apart account aan te maken met verschillende gebruikersnamen (e-mailadressen). In de toekomst zal het mogelijk zijn één account te gebruiken om voor uw kinderen te bestellen.

Ga naar Inloggen en klik op de link 'wachtwoord vergeten?'. Vul het e-mailadres in waarmee u staat geregistreerd bij Dedicon en klik op nieuw wachtwoord aanvragen. Een bericht met een tijdelijk wachtwoord wordt verzonden naar uw mailadres. Hiermee kunt u inloggen en uw wachtwoord opnieuw instellen via Mijn Pagina.

Neem dan contact op met de Klantenservice van Dedicon. Zij kunnen voor u achterhalen met welk e-mailadres u geregistreerd staat.

Controleer of de e-mail in uw mailbox bij de ongewenste mail of spam terecht is gekomen. Zo niet, neem dan contact op met de Klantenservice. Als u een verkeerd e-mailadres heeft ingevoerd tijdens de registratie kan de Klantenservice dat voor u aanpassen.

Ga, nadat u bent ingelogd, naar Mijn Pagina. Klik op de knop ‘Gegevens leerlingen’. Vervolgens vult u de gegevens van de leerling in klikt u op Toevoegen.

Dedicon vraagt een bijdrage van € 4,50 per titel/per leesvorm/per leerling/per schooljaar. Voor visueel beperkte leerlingen (ook in het MBO, HBO en WO) geldt een maximale bijdrage van € 100,- per persoon, per kalenderjaar, ongeacht het aantal bestellingen.

Voor de productie van aangepast leermateriaal ontvangt Stichting Dedicon subsidie van het Ministerie van OCW. Voor de materiaal-, verzend- en handlingkosten krijgen wij geen subsidie. Wij vragen een vergoeding om deze kosten te dekken.

Ja, dat kan. Want met ingang van het schooljaar 2009-2010 zijn scholen in het voortgezet onderwijs verplicht om schoolboeken gratis beschikbaar te stellen. Scholen in het primair- en (voortgezet) speciaal onderwijs waren hiertoe al verplicht. Dit geldt ook voor aangepaste (digitale of gesproken) schoolboeken voor leerlingen met dyslexie. Het is raadzaam eerst met school te overleggen over welke leermiddelen voor vergoeding in aanmerking komen. De school kan uiteraard ook zelf voor haar leerlingen de aangepaste schoolboeken bestellen en betalen.

Nee, u hoeft geen aparte verzendkosten te betalen. U betaalt € 4,50 per titel, per leesvorm, per leerling, per schooljaar. Dit bedrag is dus inclusief verzendkosten en BTW.

Particulieren kunnen online betalen met iDEAL of via een eenmalige machtiging. Scholen kunnen er bovendien voor kiezen om op rekening te betalen.

Ja, als u een schoolaccount heeft kunt u de factuur als cc per e-mail laten versturen. U dient daarvoor in Mijn Pagina bij uw Profiel (onder het kopje Gegevens betaler) de naam en het e-mailadres van uw administratiekantoor in te voeren. Via Mijn Pagina kunt u uiteraard altijd zelf bij uw facturen.

Voor het activeren van een licentie heeft u een recente versie van uw dyslexiesoftware nodig, het gratis programma Protection Manager, de activeringscode (ook wel: activatiecode) en een internetverbinding. Gedetailleerde uitleg leest u op onze informatiepagina over beveiliging en licenties.

Voldoet u computer al aan de voorwaarden? Raadpleeg dan één van de stappenplannen.

Hetzelfde bestand kunt u op maximaal drie verschillende computers gebruiken. U kunt de licentie van het bestand bijvoorbeeld activeren op een schoolcomputer en een thuiscomputer. De derde mogelijkheid houdt u als reserve.

Nee. Een licentie van een bestand voor dyslexiesoftware hoeft u slechts één keer per computer te activeren, als u het bestand voor de eerste keer opent.

De licenties op de bestanden van Dedicon zijn één schooljaar geldig en lopen af op 31 juli. Het is mogelijk de licentie te verlengen voor een nieuw schooljaar door hetzelfde boek nogmaals te bestellen. Na het verlengen ontvangt u een nieuwe activeringscode. Hiermee blijven eigen notities en bewerkingen behouden.

Uw activeringscodes staan op Mijn Pagina bij uw Bestellingen. De bestellingen staan per datum geordend. Door op het bestelnummer te klikken kunt u uw bestelde bestanden en de activeringscodes zien.

Ontbreekt de activeringscode (ook wel: activatiecode) bij het bestelde bestand? Neem dan contact op met de Klantenservice.

In principe is internet een vereiste voor het activeren van de licenties. In uitzonderlijke gevallen is het echter mogelijk een licentie van een bestand te activeren zonder internet. Neem dan contact op met de Klantenservice.

Open de Protection Manager. U doet dit door achtereenvolgens te kiezen voor Start -> Programma’s -> ESDNOW Document Protection Technology -> Protection Manager. Klik op Supportinfo voor een overzicht van de geactiveerde bestanden. U leest er de titels van de bestanden en wanneer elke licentie verloopt.

Ja. U kunt uw licentie verlengen door opnieuw hetzelfde boek te bestellen. U ontvangt een nieuwe activeringscode. Deze gebruikt u om uw oude bestand te openen. De download of cd van de nieuwe bestelling hoeft u dus niet te gebruiken. Het voordeel van verlengen is dat u uw eigen notities en bestandsbewerkingen behoudt. 

Nee. Het verlengen van een licentie is ook mogelijk met een tussenperiode van één of meerdere schooljaren.

Nee. Na verlenging van uw licentie kunt u het bestand opnieuw activeren op (maximaal) 3 computers. Dat mogen ook andere computers zijn.

U kunt de bestanden van Dedicon openen met Kurzweil versie 10 en 12. Daarnaast moet u op elke computer de meest recente versie van PrintKES installeren. Dat is momenteel versie 4. Raadpleeg uw leverancier Lexima voor meer informatie.

U dient altijd gebruik te maken van de meest recente versie van Sprint (Plus). Deze downloadt u op de pagina met updates van Sprint bij producent Jabbla.

U kunt de ClaroRead-bestanden van Dedicon alleen openen met de Claro Boeklezer. Dit is een los programma dat geleverd wordt door Woordhelder, leverancier van ClaroRead. De Claro Boeklezer werkt samen met alle versies van ClaroRead. U kunt de Claro Boeklezer bestellen bij Woordhelder.

De meest recente versie van L2S (versie 8.2), in combinatie met de ESDnow PDF Viewer.

Controleer eerst of uw computer voldoet aan de vereisten en of de laatste updates zijn geïnstalleerd. Als uw computer en dyslexiesoftware aan alle vereisten voldoen, raadpleegt u onze stappenplannen.

Ervaart u nog steeds problemen bij het openen van een beveiligd bestand, dan kunt u contact opnemen met de Klantenservice.

Voor technische problemen met de dyslexiesoftware kunt u contact opnemen met de leverancier van de software.

Gebruikers van Kurzweil 3000 krijgen soms foutmeldingen bij het openen van onze beveiligde bestanden. Controleer eerst of uw computer aan de vereisten voldoet. De problemen worden vaak veroorzaakt door PrintKES. Ook als u PrintKES4 heeft geïnstalleerd kan dit probleem zich voordoen. U lost dit als volgt op:

 1. U sluit Kurzweil af.
 2. U controleert welke versies van PrintKES op uw computer staan. In Start > Configuratiescherm > Programma’s > Programma’s en onderdelen staat een overzicht van alle software op uw computer.
 3. Staat alleen Print KES3 op uw computer? Verwijder dan PrintKES3. Staan PrintKES3 en PrintKES4 op uw computer? Verwijder dan beide programma’s. Ook eventuele oudere versies, zoals KESPrint, dient u te verwijderen.
 4. U start de computer opnieuw op.
 5. U installeert PrintKES4. U kunt PrintKES4 downloaden bij leverancier Lexima.
 6. U activeert het beveiligde Kurzweil-bestand opnieuw. Hoe u dat doet leest u in ons ‘Stappenplan Kurzweil-bestand activeren’.

De Protection Manager is een gratis programma van ESDNOW. Dat heeft u nodig om de licenties van beveiligde bestanden te activeren en uw licenties te beheren.

Voor elk besteld bestand voor dyslexiesoftware ontvangt u namelijk een activeringscode. Deze bestaat uit een reeks van cijfers en letters. In de Protection Manager vult u deze code in. U klikt op Voltooien en de licentie is geactiveerd.

Op de website van ESDNOW kunt u de gratis Protection Manager van ESDNOW downloaden
Hoe u het programma installeert leest u in ons Stappenplan 'Protection Manager installeren'.

Nadat u de Protection Manager heeft geïnstalleerd op uw computer is deze te vinden via Start > Programma’s > ESDNOW Document Protection Technology > Protection Manager.

Maakt uw school gebruik van een netwerkomgeving die verzorgd wordt door derden? Dan adviseren wij u contact op te nemen met uw ICT-leverancier. Onze Klantenservice en helpdesk ondersteunen deze leverancier bij het uitvoeren van de Protection Manager voor onze beveiligde bestanden voor dyslexiesoftware.

De Protection Manager voor netwerkomgevingen communiceert met de activatie-server via een service op uw centrale MS Windows server. Wanneer u vervolgens een beveiligd bestand activeert, maakt de PC een licentie aan voor de ingelogde gebruiker. De Protection Manager zorgt ervoor dat de licentie wordt opgeslagen in het ‘zwervend profiel’ (roaming profile) van de gebruiker. Daardoor komt de licentie op willekeurig andere PC’s in het netwerk beschikbaar. Een bestand kan dus op de ene PC geactiveerd worden en op een andere binnen het netwerk worden gelezen.

Voor het activeren van bestanden op scholen die gebruik maken van een netwerk is een speciaal ontwikkelde Protection Manager beschikbaar. Daarvoor heeft u drie onderdelen nodig:

 • de Protection Manager Service software;
 • de Protection Manager Client software (voor elke PC in het netwerk);
 • een unieke activeringscode voor deze netwerkservice. Voor het opvragen van deze gegevens neemt u contact op met onze Klantenservice.

U bestelt de bestanden op dezelfde manier als u gewend bent. U ontvangt per titel, per schooljaar en per leerling een activeringscode.

Licenties die geactiveerd zijn binnen de netwerkomgeving van uw school werken alleen binnen dat netwerk. Als een leerling hetzelfde bestand thuis wil kunnen gebruiken, dient de leerling dus op de thuiscomputer zijn/haar licentie te activeren. Daarvoor is installatie van de Protection Manager Particulieren noodzakelijk.
U kunt één licentie op maximaal 3 verschillende computers activeren. Bijvoorbeeld op de schoolcomputer en de thuiscomputer. Het is raadzaam één activatie te reserveren voor calamiteiten.

Dit is te adviseren als de leerling aantekeningen maakt in het bestand. Daarmee wordt het immers een persoonlijk bestand.

Uw producten worden op twee manieren geleverd:

 1. Per post
  Cd's en drukwerk worden verstuurd in een envelop die in de brievenbus past. Grote hoeveelheden cd's en braillebanden worden verstuurd in een pakket.
 2. Als download
  Ongeveer een kwartier na het afronden van uw bestelling zet Dedicon de downloads klaar op Mijn Pagina bij uw Bestellingen. De bestellingen staan per datum geordend. Door op het bestelnummer te klikken kunt u uw bestanden en downloads zien. Vanwege de grote omvang worden de bestanden gecomprimeerd (ingepakt) in een zip-file verzonden.

Boeken uit de collectie die u bestelt als download zijn ongeveer een kwartier na het afronden van uw bestelling beschikbaar. Boeken uit de collectie die u bestelt op cd en als drukwerk, levert Dedicon binnen 2 werkdagen. Een bestelling die als pakketpost wordt verzonden wordt binnen 2 tot 4 werkdagen geleverd.

Let op: Dedicon verstuurt bestellingen aan particulieren pas als de Verklaring Leesbeperking bij Dedicon ontvangen en akkoord bevonden is.

Als u de bestelling en producten niet heeft ontvangen, kan dit verschillende oorzaken hebben:

 • Dedicon heeft nog geen Verklaring Leesbeperking ontvangen (particuliere klanten);
 • Dedicon heeft de Verklaring Leesbeperking nog niet geakkoordeerd (particuliere klanten);
 • U heeft een ander bezorgadres opgegeven;
 • Er is een technisch probleem;
 • Er is iets misgegaan met de post.

Neemt u bij vragen contact op met de Klantenservice.

Ongeveer een kwartier na het afronden van uw bestelling zet Dedicon de downloads klaar op Mijn Pagina bij uw Bestellingen. De bestellingen staan per datum geordend. Door op het bestelnummer te klikken kunt u uw bestanden en de downloads zien.

U kunt uw bestanden op de volgende manier downloaden:

 • Door op de download-link te klikken, start u de downloadprocedure. Vanwege de grote omvang worden de bestanden gecomprimeerd in een zip-file verzonden.
 • U volgt de aanwijzingen in de schermen.
 • Windows Vista en Windows 7 slaan de bestanden automatisch op in een gecomprimeerde (gezipte) map. Klik met de rechtermuisknop op deze map en kies voor ´Alles uitpakken…´
 • Maakt u gebruik van Windows XP, dan heeft u een unzip-programma nodig voor het openen van het pakketje bestanden. Voorbeelden zijn WinZip en WinRAR.

Nee, terugsturen is niet nodig. U hoeft de aangepaste schoolboeken niet retour te zenden naar Dedicon.

Het is niet mogelijk om aangepaste leesboeken, zoals romans en jeugdboeken, te bestellen bij Dedicon Educatief. Deze boeken zijn te bestellen bij Aangepast Lezen.

Moet een leerling voor school een specifiek leesboek lezen, dat niet in de collectie van Aangepast Lezen aanwezig is? Leerlingen met een visuele beperking kunnen dan een productieopdracht bij Dedicon indienen.

De collectie bestaat uit:

 • Duizenden leer- en werkboeken voor schoolvakken in het basis- en voortgezet onderwijs;
 • honderden boeken voor MBO, HBO, universiteit en beroep;
 • oefenexamens vanaf 2008, alleen in gesproken vorm;
 • bladmuziek in aangepaste vorm.

Elk jaar komt er een groot aantal nieuwe titels bij. Houd dus het actuele aanbod in onze catalogus in de gaten.

De studieboeken voor MBO, HBO en WO worden geproduceerd op aanvraag van studenten met een visuele beperking. Dedicon heeft dus alleen die boeken in de collectie die bij ons in productie zijn gegeven. Personen met een andere leesbeperking dan een visuele beperking kunnen alleen die boeken bestellen die beschikbaar zijn in de collectie. Maar zij mogen helaas geen boeken laten produceren.

Dedicon Educatief produceert géén:

 • boeken waarin veel afbeeldingen voorkomen en weinig tekst. Het gaat hier om afbeeldingen die noodzakelijk zijn om de stof te begrijpen of opdrachten te maken, maar die niet zinvol beschreven kunnen worden;
 • andere boeken dan schoolboeken, zoals romans en jeugdboeken. Deze boeken zijn te bestellen bij Aangepast Lezen. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als een school of opleidingsinstituut aangeeft dat het boek noodzakelijk is voor de studie;
 • zeer moeilijk te produceren boeken, zoals woordenboeken, naslagwerken en teksten met niet-latijnse letters. In dit geval neemt Dedicon contact met u op om naar een oplossing te zoeken.

Personen met een visuele beperking kunnen via de website een productieverzoek indienen voor ontbrekende boeken en leesvormen. Tijdens het bestellen krijgen visueel beperkte klanten een formulier aangeboden waarmee ze ontbrekende boeken en leesvormen kunnen aanvragen.
Dedicon stuurt binnen 5 werkdagen na het indienen van een productieverzoek een e-mail met een gedetailleerde productieplanning van het boek.
Personen met een andere leesbeperking kunnen alleen uit onze bestaande collectie bestellen. Voor ontbrekende titels voor dyslexiesoftware kunnen geen productieverzoeken worden ingediend.

De productietijd hangt af van een aantal factoren, zoals moeilijkheidsgraad, het aantal pagina’s, het (school)niveau, eventuele extra wensen (zoals voetnoten en register), de beschikbaarheid van deskundigen die het boek kunnen maken en vooral de periode waarin wordt besteld. In de zomer is het drukker en duurt het produceren langer dan in het voor- of najaar. Dien productieopdrachten daarom zo vroeg mogelijk in!

Hieronder staat een indicatie van de productietijden. Dit is geen definitieve planning! Een planning is namelijk ook afhankelijk van wanneer de productie van het boek kan starten. Na ontvangst van uw verzoek beoordeelt Dedicon of productie technisch haalbaar is. Binnen 5 werkdagen ontvangt u per e-mail een leverdatum. Als Dedicon meer informatie nodig heeft, nemen we binnen 2 werkdagen contact met u op.

De indicatieve productietijden zijn als volgt:

 1. Basisonderwijs
  • FotoPDF en Vergroting A3: binnen 4 weken
  • Edu-tekstbestand en Braille 8 weken
  • Gesproken boek (Daisy-cd): 8 weken
 2. Voortgezet onderwijs
  • FotoPDF en Vergroting A3: binnen 4 weken
  • Edu-tekstbestand en Braille: 8 weken
  • Gesproken boek (Daisy-cd): 10 weken
 3. MBO/HBO/WO
  • FotoPDF en Vergroting A3: binnen 4 weken
  • Edu-tekstbestand en Braille: 10 weken
  • Gesproken boek (Daisy-cd): 12 weken

Alleen personen met een visuele beperking mogen een productieverzoek indienen.
Als de titel die u zoekt wel in de collectie aanwezig is, maar niet in de gezochte leesvorm, klikt u op de knop 'Productieverzoek indienen' die bij de betreffende leesvorm staat. Daarna vult u alle benodigde gegevens in op het formulier.
Als de titel die u zoekt in geen enkele leesvorm in de collectie aanwezig is, kunt u de knop 'Productieverzoek indienen' aanklikken. In het formulier vult u de gegevens zo volledig mogelijk in.

In dit geval kunt u contact opnemen met de Klantenservice om de mogelijkheden te bespreken.

Als er tekeningen ontbreken in de geleverde bundel kunt u contact opnemen met de Klantenservice. Als de tekeningen didactisch zijn om te zetten kunnen we ze in productie nemen.

Dedicon levert geen hulpmiddelen, alleen aangepast lesmateriaal.

Om een technisch probleem met uw hulpmiddel op te lossen kunt u contact opnemen met de leverancier van dat hulpmiddel. De klantenservice van Dedicon kan u hier helaas niet in bijstaan aangezien wij geen hulpmiddelen leveren.

Met een DAISY-speler (hardware of software) kunt u makkelijk navigeren naar een hoofdstuk of pagina. Daarnaast kunt u de spreeksnelheid verhogen of verlagen en kunt u bladwijzers aanbrengen. De speler onthoudt waar u de vorige keer bent gestopt. Een gesproken boek kan worden afgespeeld met reguliere audio-spelers, maar de DAISY functionaliteit, zoals hierboven genoemd, gaat hierbij verloren.

Wij kunnen u niet adviseren over welke DAISY-speler of DAISY-software u moet kiezen. De keuze voor een juiste DAISY-speler hangt af van de omstandigheden en voorkeuren van de persoon. Voor DAISY-software en een DAISY app moet u bovendien rekening houden met het besturingssysteem van uw computer of tablet.

Meer informatie leest u in onze Nieuwsbrief Dyslexie in het artikel Gesproken schoolboeken (DAISY) afspelen.

Stichting Dedicon publiceert regelmatig de Nieuwsbrief Dyslexie en de Nieuwsbrief Leren & Studeren met een visuele handicap. Met deze nieuwsbrieven blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, ook op het gebied van spelers en apps voor mensen met een leesbeperking. U kunt zich gratis aanmelden voor onze nieuwsbrieven

Op de website van het DAISY consortium kunt u de gratis DAISY-software AMIS downloaden.
Stichting Dedicon heeft voor deze open source software de Nederlandse versie beschikbaar gesteld.

 1. Kies voor Dutch - Complete Installer als u AMIS met de Nederlandstalige interface wilt installeren.
 2. Heeft u al een versie van AMIS met een Engelse interface? Dan kunt u Dutch - Language Pack (Taalpakket Nederlands) installeren. Of u installeert een recentere versie van AMIS als Dutch Complete Installer.

Onder bepaalde voorwaarden vergoedt de zorgverzekeraar vanuit het basispakket de DAISYspeler en DAISY-programmatuur. Zorgverzekeraars stellen verschillende voorwaarden aan deze vergoeding. Raadpleeg uw zorgverzekeraar.

Web accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET