ClaroRead-bestand

Meer informatie over het openen van ClaroRead-bestanden leest u in onze mededeling over het openen van dyslexiebestanden vanaf 1 april. 

Gebruikers

  • Primair bedoeld voor gebruikers in het primair of voortgezet onderwijs met dyslexie.
  • In sommige gevallen ook te gebruiken door slechtziende leerlingen.
 

Kenmerken

  • Een beveiligd bestand van een schoolboek dat gebruikt wordt met de dyslexiesoftware ClaroRead Boeklezer.
  • Let op: ClaroRead kan zonder de ClaroRead Boeklezer geen ClaroRead-bestanden van Dedicon openen.
  • Om de ClaroRead-bestanden te openen is minimaal versie 1.5x van de ClaroRead Boeklezer nodig.
  • Het bestand is gemaakt met een bestand van de uitgever.
  • De opmaak van het gedrukte boek en het ClaroRead-bestand zijn hetzelfde, het ClaroRead-bestand bevat tekst en afbeeldingen.
  • De teksten kunnen met synthetische spraak worden voorgelezen, terwijl de leerling meeleest op het scherm.
  • Verkrijgbaar op cd en als download.
  • Elk besteld bestand is gepersonaliseerd en mag alleen door diegene gebruikt worden voor wie het besteld is. U kunt een bestand gedurende één schooljaar gebruiken.

Meer informatie over de ClaroRead-bestanden, mogelijkheden tot het uitproberen, bestellen en openen van de ClaroRead-bestanden is te vinden op Goede Kennis