Conversieresultaten

Een overzicht van mogelijke conversieresultaten zijn weergegeven in tabellen. Converteren is mogelijk naar een toegankelijk formaat in audio, als eBook of toegankelijke tekst. Voor elk mogelijk conversieresultaat beschrijven we welk bronbestand je kunt uploaden, welke opties er zijn en waarmee je het resultaat gebruikt. Ook noemen we voorwaarden voor een goed resultaat. De maximale bewaartermijn is 30 dagen.
 

1. audio: conversieresultaat DAISY (audio én tekst)

bron opties gebruik
 • Word
 • XML
 • Rich Text Format

geen

 

 • DAISY-speler
 • DAISY-software
 • DAISY-app
 • Niet met LEX

 

 

 

 

 

Voorwaarden voor het bronbestand Word:
 1. vereist: geef de tekst van het document de juiste standaardtaal,
 2. aanbevolen: geef het document een titel en auteur in de eigenschappen,
 3. aanbevolen: geef de tekst in de eerste regel altijd een ‘Kop1’, 
 4. aanbevolen: geef de tekst (en daarmee het resultaat) een navigatiestructuur met Kop 2, etc..

Meer informatie en uitleg: voorwaarden bronbestand conversie DAISY

 

2. audio: conversieresultaat MP3 (puur audio)

bron opties gebruik
 • Word
 • XML
 • Rich Text Format 
 • Tekst
 • PDF

taal computerstem

 • Nederlands - man
 • Nederlands -vrouw
 • Brits Engels
 • Amerikaans Engels
 • Frans

snelheid

 • langzamer
 • langzaam
 • normaal
 • snel
 • sneller
 • MP3-speler
 • Windows Media Player 
 • iTunes
 • smartphone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. eBook: conversieresultaat ePUB

bron opties gebruik
 • Word
 • XML
 • Rich Text Format
 • Text
 • PDF

lettergrootte

 • normaal
 • 16 pt
 • 24 pt
 • 40 pt

 

 • eReader die ePUB herkent
 • Readium (Chrome plugin)
 • iBooks (iOS)
 • Microsoft Edge (Windows 10)

 

 

 

 

 

 

 

Opmerkingen: 

 • De ePUB-bestanden kunnen in iBooks  worden voorgelezen met de toegankelijkheidsfunctie ‘Spreek selectie uit’ van de iPad, iPhone, iPod Touch.
 • Voor een ePUB-resultaat is soms een extra tussen-conversie nodig.
 

4. toegankelijke tekst: conversieresultaat open PDF

bron opties gebruik
 • PDF,
 • afbeelding (.bmp, .jpg, .gif)
 • XML
 • geen
 • een PDF-reader
 • Adobe Reader

 

 

 

 

 

Opmerkingen:

 • Door OCR (herkennen van letters en cijfers in een afbeelding) kunnen in de conversie fouten ontstaan.
 • Gebruik een fotoPDF voor conversie naar een teksttoegankelijk en open PDF.
 • Converteren van open PDF naar open PDF heeft geen zin.
 

5. toegankelijke tekst: conversieresultaat Word

bron opties gebruik
 • afbeelding (.bmp, .jpg, .gif)
 • XML
 • geen
 • Word
 
 
 
 

 

6. toegankelijke tekst: conversieresultaat Excel

bron opties gebruik
 • PDF
 • afbeelding (.bmp, .jpg, .gif)
 • XML
 • geen
 • Excel

 

 

 

 

 

Opmerkingen:

 • Alleen bronbestanden met tabellen zijn geschikt voor deze conversie.
 • Het resultaat is sterk afhankelijk van de mogelijkheid om de tabel te herkennen.
 

7. toegankelijke tekst: conversieresultaat  Rich Text Format

bron opties gebruik
 • PDF
 • Powerpoint
 • XML
 • geen
 • Word
 • een tekstverwerker
 • een ASCII-editor

 

 

 

 

 

Opmerking:

 • het RTF-bestand kan als bronbestand fungeren voor een ePUB.