Diensten

Persoonlijk productieverzoek

 • alleen beschikbaar na inloggen voor particulieren, praktijken, scholen met een bestelaccount.
 • alleen beschikbaar als er eindgebruikers met een visuele beperking zijn aangemeld.
 • blanco formulier voor het indienen van persoonlijke en specifieke productiewensen.
 • aanbevolen werkwijze voor productieverzoeken is via Zoeken en Bestellen.
 • Dedicon produceert alleen op verzoek voor gebruikers met een visuele beperking.

Conversiedienst Snelservice Educatief

 • alleen beschikbaar na inloggen voor particulieren, praktijken, scholen met een bestelaccount.
 • volautomatische conversie zonder kwaliteitscontrole door Dedicon.
 • gratis en snel omzetten van kleine bronbestanden (max. 32 MB).
 • resultaten in een toegankelijk formaat (audio, ebook, toegankelijke tekst).
 • resultaat hangt af van kwaliteit bronbestand.
 • resultaten zelf downloaden en/of online delen met uw gebruikers.
 • bewaartermijn maximaal 30 dagen.

Online distributiedienst Educatief

 • alleen beschikbaar na inloggen voor particulieren, praktijken, scholen met een bestelaccount.
 • een gebruiker toegang geven tot digitale producten die u op diens naam heeft besteld.
 • de besteller bepaalt en organiseert de online distributie.
 • de besteller kan gebruikersaccounts aanmaken voor aangemelde leerlingen, kinderen.
 • de besteller kan de gebruiker online en persoonlijk toegang geven tot diens
 1. streams voor LEX (inloggen in de app LEX)
 2. downloads, activeringscodes en overige producten (inloggen in de webwinkel Educatief).
 3. resultaten van de Conversiedienst (inloggen in de webwinkel Educatief).

Product-keuzehulp

 • voor iedereen beschikbaar. Inloggen is niet nodig.
 • interactieve product-keuzehulp voor het kiezen van passende technologie.
 • Dit ABCD-keuzemodel toont mogelijke combinaties van Applicatie (programma), Besturingssysteem, Content (leesvorm) en Device (apparaat).