Leesbeperking, registreren en inloggen

Wat kan ik doen als mijn account geblokkeerd is?

Als je 5 keer achtereen met verkeerde gegevens hebt proberen in te loggen, krijg je de melding dat je account tijdelijk geblokkeerd is. Dit is uit veiligheid en ter bescherming van je account. Na 6 uur wordt de blokkade opgeheven.

Ben je je wachtwoord vergeten? Dan kun je je wachtwoord opnieuw instellen en daarmee inloggen. Na uitloggen kun je echter pas voor een tweede keer inloggen als de blokkade van 6 uren is opgeheven.

 

Wie kunnen zich registreren bij Dedicon Educatief?

De volgende instellingen en personen kunnen zich (gratis) registreren bij Dedicon Educatief:

  • Scholen in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Zij bestellen voor hun leerlingen met een leesbeperking.
  • Particulieren. Zij bestellen voor zichzelf of voor hun kind(eren) met een leesbeperking.
  • Praktijken GZ-psychologie, huiswerkbegeleiding, logopedie, orthopedagogiek en/of remedial teaching. Zij bestellen voor kinderen en leerlingen verbonden aan hun praktijk.

Hoe kan ik een Verklaring Leesbeperking indienen?

Particuliere klanten en Praktijken kunnen na inloggen op de website van Dedicon Educatief de Verklaring Leesbeperking uploaden in Mijn Gebruikers.

Scholen hoeven de Verklaring niet toe te sturen. Zij bevestigen tijdens het bestelproces dat de school voor de genoemde leerlingen een verklaring van een aantoonbare leesbeperking in bezit heeft. Scholen verklaren bovendien dat zij deze verklaringen toesturen als Stichting Dedicon deze verklaringen ter inzage opvraagt.

 

Welke documenten zijn geldig als Verklaring Leesbeperking?

De volgende documenten zijn geldig als Verklaring Leesbeperking:

  • een kopie van een officiële dyslexieverklaring (afgegeven door een psycholoog of orthopedagoog met een GZ-aantekening),
  • of een kopie van de inschrijving Cluster 1 (visuele beperking),
  • of een door een deskundige ondertekende verklaring dat de leerling een leesbeperking heeft en waarin is aangegeven dat aangepast lesmateriaal noodzakelijk is,
  • of een verklaring die is ondertekend door een oog- of huisarts.

Zie meer informatie over een Verklaring Leesbeperking

 

Pagina's