Leesbeperking, registreren en inloggen

Waarom moet ik een Verklaring Leesbeperking indienen?

Stichting Dedicon wordt gesubsidieerd om alleen personen met een aantoonbare leesbeperking te voorzien van aangepast lesmateriaal. De Verklaring Leesbeperking is daarom een voorwaarde om bij Dedicon Educatief te bestellen.

Welke andere leesbeperkingen dan dyslexie en visuele beperkingen zijn er?

Naast dyslexie en visuele beperkingen zijn er:

  • leer- en gedragsstoornissen, zoals AD(H)D en autismespectrumstoornissen;
  • motorische beperkingen zoals reuma, parkinson, afasie en andere (fysieke) beperkingen die het lezen en leren belemmeren.

Wat verstaat Stichting Dedicon onder een leesbeperking?

Onder een leesbeperking verstaat Stichting Dedicon: blindheid, slechtziendheid, dyslexie of een andere aandoening waardoor de lezer niet met de normale gedrukte boeken kan werken. De leesbeperking zorgt voor een leerachterstand die (deels) te verhelpen is met hulpmiddelen en lectuur in aangepaste leesvormen.

Pagina's