Licenties

Kan de leerling op school en thuis hetzelfde bestand gebruiken?

Ja, dit is te adviseren als de leerling aantekeningen maakt in het bestand. Als de leerling gebruik maakt van zijn eigen device, op school en thuis, dan maakt hij altijd gebruik van hetzelfde bestand. Gebruikt de leerling een vaste computer op school dan zou het bestand b.v. via een USB stick meegenomen kunnen worden voor gebruik thuis.

 

Categorie: 

Hoe kan een leerling een bestand binnen de netwerkomgeving ook thuis gebruiken?

Bestanden voor dyslexiesoftware zijn zo beveiligd dat u het op maximaal drie verschillende computers kunt openen. Als je het bestand op het netwerk zet, telt het netwerk als één computer en heb je dus nog twee mogelijkheden om het bestand op een andere computer te openen. Bijvoorbeeld op de thuiscomputer. Het is raadzaam één activatie te reserveren voor calamiteiten.

 

Categorie: 

Onze school heeft een netwerkomgeving bij een ICT-leverancier. Wat moeten we doen?

Maakt je school gebruik van een netwerkomgeving die verzorgd wordt door derden? Er geldt geen andere werkwijze dan wanneer je het bestand als particulier op 1 computer installeert.

Je hebt geen Protection Manager voor het netwerk of activatiecode meer nodig. 

Neem voor vragen contact op met onze klantenservice

 

Categorie: 

Wat doe ik als ik een foutmelding krijg?

Bekijk allereerst waar de foutmelding zich voordoet. Belangrijk is of de foutmelding zich voordoet binnen de software is of binnen de bestanden van Dedicon. Controleer dan of je computer voldoet aan de vereisten en of de laatste updates van de software zijn geïnstalleerd.

Als je computer en dyslexiesoftware daaraan voldoen en je ervaart nog steeds problemen bij het openen van een beveiligd bestand, dan kun je contact opnemen met de Klantenservice.

Voor technische problemen met de dyslexiesoftware, neem dan contact op met de leverancier van de software.

 

Categorie: 

Wat heb ik nodig van ClaroRead voor de Dedicon-bestanden?

Je kunt de ClaroRead-bestanden van Dedicon alleen openen met de Claro Boeklezer versie 1.5x. Dit is een los programma dat geleverd wordt door Woordhelder, leverancier van ClaroRead. De Claro Boeklezer werkt samen met alle versies van ClaroRead. Je kunt de Claro Boeklezer bestellen bij Woordhelder. Wil je meer bewerkingen in bestanden kunnen maken, dan heb je een uitgebreidere versie van ClaroRead nodig.

Voor meer informatie over de ClaroRead-bestanden, verwijzen we je naar Goede Kennis.

Voor het installeren van ClaroRead-bestanden verwijzen we je naar het stappenplan.

 

Categorie: 

Welke versie van Kurzweil heb ik nodig?

Je kunt de bestanden van Dedicon openen met Kurzweil versie 14 of hoger en de (gratis te downloaden) Dedicon installer om je versie geschikt te maken voor het openen van een beveiligd boek. Deze is te downloaden via Lexima. Daarnaast moet je op elke computer de meest recente versie van PrintKES installeren. Raadpleeg uw leverancier van Kurzweil voor meer informatie.

Zie voor meer informatie over Kurzweil-bestanden: Goede Kennis.

Voor het installeren van onze bestanden in Kurzweil verwijzen wij naar het stappenplan.

 

Categorie: 

Pagina's