Licenties

Kan de leerling op school en thuis hetzelfde bestand gebruiken?

Ja , dit is te adviseren als de leerling aantekeningen maakt in het bestand. Als de leerling gebruik maakt van zijn eigen device, op school en thuis, dan maakt hij altijd gebruik van hetzelfde bestand. Gebruikt de leerling een vaste computer op school dan zou het bestand b.v. via een USB stick meegenomen kunnen worden voor gebruik thuis.

 

Categorie: 

Hoe kan een leerling een bestand binnen de netwerkomgeving ook thuis gebruiken?

Bestanden voor dyslexiesoftware zijn zo beveiligd dat u het op maximaal drie verschillende computers kunt openen. Als u het bestand op het netwerk zet, telt het netwerk als één computer en heeft u dus nog twee mogelijkheden om het bestand op een andere computer te openen. Bijvoorbeeld op de thuiscomputer. Het is raadzaam één activatie te reserveren voor calamiteiten.

 

Categorie: 

Onze school heeft een netwerkomgeving bij een ICT-leverancier. Wat moeten we doen?

Maakt uw school gebruik van een netwerkomgeving die verzorgd wordt door derden? Er geldt geen andere werkwijze dan wanneer u het bestand als particulier op 1 computer installeert.

U heeft geen Protection Manager voor het netwerk of activatiecode meer nodig. 

Neem voor vragen contact op met onze klantenservice

 

Categorie: 

Wat is een Protection Manager?

De Protection Manager is een gratis programma van ESDNOW. Dat heeft u nodig om de licenties van beveiligde bestanden te activeren en uw licenties te beheren voor de bestanden besteld vóór 1 april 2017.

Voor elk besteld bestand voor dyslexiesoftware ontvangt u tot 1 april 2017 namelijk een activeringscode. Deze bestaat uit een reeks van cijfers en letters. In de Protection Manager vult u deze code in. U klikt op Voltooien en de licentie is geactiveerd.

De reden van de beveiliging is dat de uitgeversbestanden beschermd moet worden vanwege auteursrechten.

 

Categorie: 

Wat doe ik als ik een foutmelding krijg?

Bekijk allereerst waar de foutmelding zich voordoet. Belangrijk is of de foutmelding zich voordoet binnen de software is of binnen de bestanden van Dedicon. Controleer dan of uw computer voldoet aan de vereisten en of de laatste updates van de software zijn geïnstalleerd.

Als uw computer en dyslexiesoftware daaraan voldoen en u ervaart nog steeds problemen bij het openen van een beveiligd bestand, dan kunt u contact opnemen met de Klantenservice.

Voor technische problemen met de dyslexiesoftware kunt u contact opnemen met uw leverancier van de software.

 

Categorie: 

Wat heb ik nodig van ClaroRead voor de Dedicon-bestanden?

U kunt de ClaroRead-bestanden van Dedicon alleen openen met de Claro Boeklezer versie 1.5x. Dit is een los programma dat geleverd wordt door Woordhelder, leverancier van ClaroRead. De Claro Boeklezer werkt samen met alle versies van ClaroRead. U kunt de Claro Boeklezer bestellen bij Woordhelder. Wilt u meer bewerkingen in bestanden kunnen maken, dan heeft u een uitgebreidere versie van ClaroRead nodig.

Voor meer informatie over de ClaroRead-bestanden, verwijzen we u naar Goede Kennis.

Voor het installeren van ClaroRead-bestanden verwijzen we u naar het stappenplan.

 

Categorie: 

Welke versie van Kurzweil heb ik nodig?

U kunt de bestanden van Dedicon openen met Kurzweil versie 14 of hoger en de (gratis te downloaden) Dedicon installer om uw versie geschikt te maken voor het openen van een beveiligd boek. Deze is te downloaden via Lexima. Daarnaast moet u op elke computer de meest recente versie van PrintKES installeren. Raadpleeg uw leverancier van Kurzweil voor meer informatie.

Zie voor meer informatie over Kurzweil-bestanden: Goede Kennis.

Voor het installeren van onze bestanden in L2S verwijzen wij u naar het stappenplan.

 

Categorie: 

Pagina's