Producten

Wat kan ik doen als ik het Dedicon-bestand niet in TextAid kan uploaden?

Een TextAid-bestand van Dedicon kan maar één keer worden geüpload in hetzelfde account. Pas wanneer de versie verwijderd is, kan het bestand nogmaals geüpload worden. 

Let op! Aantekeningen of ingevulde antwoorden gaan dan wel verloren! 

 

Waarom staan op de kaft van een brailleband gewone cijfers in de vorm van puntjes?

Dit is het artikelnummer van het brailleboek.

Soms staat er achter het getal een liggend streepje met nog een getal. Het laatste getal geeft aan om welke brailleband het gaat. Staat daar 3, dan zie je op het etiket bijvoorbeeld ‘Volume 3 van 8’.

 

Wat is een 'onbewerkt' bestand voor Alinea, ClaroRead, Kurzweil, L2S, SprintPDF of TextAid?

Stichting Dedicon levert Alinea-, ClaroRead-, Kurzweil-, L2S-, SprintPDF- of TextAid-bestanden in een bewerkte of onbewerkte variant. Niet bewerkte bestanden zijn:

 • opgedeeld in hoofdstukken.
 • zonder overbodige informatie (drukkersgegevens) in de marges van de pagina.
 • zonder leesvolgorde. De volgorde waarin de tekst wordt voorgelezen zal daarom niet altijd logisch zijn.
 • zonder taalmarkeringen. Dedicon heeft woorden in vreemde talen niet gemarkeerd waardoor niet alle woorden in de juiste taal voorgelezen worden.
 • zonder gecorrigeerde uitspraak van bijvoorbeeld jaartallen, (wiskundige) tekens, namen of schuin gedrukte teksten. 

Meer informatie over Alinea-, Kurzweil-, SprintPDF-, ClaroRead- of L2S- bestanden op  http://goedekennis.dedicon.nl/schoolboeken?tid=20

 

Wat is een 'bewerkt' bestand voor Alinea, ClaroRead, Kurzweil, L2S, SprintPDF of TextAid?

Stichting Dedicon levert Alinea-, ClaroRead-, Kurzweil-, L2S-, SprintPDF- of TextAid-bestanden in een bewerkte of onbewerkte variant. Bewerkte bestanden zijn:

 • opgedeeld in hoofdstukken.
 • zonder overbodige informatie (drukkersgegevens) in de marges van de pagina.
 • met leesvolgorde, zodat teksten in de juiste volgorde worden voorgelezen.
 • voorzien van taalmarkeringen, zodat bij boeken voor de vakken Engels, Frans en Duits alle woorden in de juiste taal voorgelezen worden. 
 • voorzien van velden met extra tekst die u kunt laten voorlezen als u er op klikt. Bijvoorbeeld teksten in kaders of in figuren.
 • zonder gecorrigeerde uitspraak zodat voorleesfouten kunnen voorkomen bij bijvoorbeeld jaartallen, (wiskundige) tekens, namen of schuin gedrukte teksten. 

Meer informatie over bewerkte bestanden op http://goedekennis.dedicon.nl/schoolboeken?tid=20

 

Voor wie is welk product het meest geschikt?

Welke leesvorm het meest geschikt is, hangt af van de ondersteuningsbehoefte, persoonlijke situatie en omgeving van de leerling.

Informatie over onze leesvormen en producten is te vinden op http://goedekennis.dedicon.nl/dossiers/kiezen

We hebben vorig jaar een webinar gegeven over de verschillende leesvormen en de ondersteuningsmogelijkheden. Kijk het webinar terug.