Producten

Wat is een 'onbewerkt' bestand voor Kurzweil, SprintPDF, ClaroRead of L2S?

Stichting Dedicon levert Kurzweil-, SprintPDF-, ClaroRead- en L2S-bestanden in een bewerkte of onbewerkte variant. Niet bewerkte bestanden zijn:

 • opgedeeld in hoofdstukken.
 • zonder overbodige informatie (drukkersgegevens) in de marges van de pagina.
 • zonder leesvolgorde. De volgorde waarin de tekst wordt voorgelezen zal daarom niet altijd logisch zijn.
 • zonder taalmarkeringen. Dedicon heeft woorden in vreemde talen niet gemarkeerd waardoor niet alle woorden in de juiste taal voorgelezen worden.
 • zonder gecorrigeerde uitspraak van bijvoorbeeld jaartallen, (wiskundige) tekens, namen of schuin gedrukte teksten. 

Voor meer informatie over Kurzweil-, SprintPDF-, ClaroRead- of L2S- bestanden verwijzen wij u naar  http://goedekennis.dedicon.nl/schoolboeken?tid=20

 

Categorie: 

Wat is een 'bewerkt' bestand voor Kurzweil, SprintPDF, ClaroRead of L2S ?

Stichting Dedicon levert Kurzweil-, SprintPDF-, ClaroRead- en L2S-bestanden in een bewerkte of onbewerkte variant. Bewerkte bestanden zijn:

 • opgedeeld in hoofdstukken.
 • zonder overbodige informatie (drukkersgegevens) in de marges van de pagina.
 • met leesvolgorde, zodat teksten in de juiste volgorde worden voorgelezen.
 • voorzien van taalmarkeringen, zodat bij boeken voor de vakken Engels, Frans en Duits alle woorden in de juiste taal voorgelezen worden. 
 • voorzien van velden met extra tekst die u kunt laten voorlezen als u er op klikt. Bijvoorbeeld teksten in kaders of in figuren.
 • zonder gecorrigeerde uitspraak zodat voorleesfouten kunnen voorkomen bij bijvoorbeeld jaartallen, (wiskundige) tekens, namen of schuin gedrukte teksten. 

Voor meer informatie over bewerkte bestanden verwijzen wij u naar http://goedekennis.dedicon.nl/schoolboeken?tid=20

 

Categorie: