Klachtenprocedure

Dedicon streeft naar een perfecte dienstverlening. Toch kunt u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn. Als dat zo is dan horen wij dat graag van u!
 
U kunt uw klacht via het Dedicon contactformulier, per telefoon, of schriftelijk per mail of brief bij ons indienen. De klacht moet voorzien zijn van uw naam, e-mailadres en de datum waarop de klacht wordt ingediend. Geef een duidelijke omschrijving van uw klacht, en vermeld alle relevante (boek)gegevens.
 
Dedicon zal uw melding zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen in behandeling nemen. Uw klacht wordt waar mogelijk opgelost en wij brengen u daarvan binnen 14 dagen op de hoogte. Elke uiting van onvrede van uw kant over een dienst of product van Dedicon zal serieus worden opgepakt. 
 
In alle gevallen willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met u als klant. Uw opmerkingen, vragen of klachten zijn voor ons een kans om onze dienstverlening, producten en processen te verbeteren. Uw feedback is welkom. We staan open voor suggesties voor verbeteringen.