Klachtenprocedure

Dedicon streeft naar een perfecte dienstverlening. Toch kun je ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn. Als dat zo is dan horen wij dat graag!
 
De klacht kun je via het Dedicon contactformulier, per telefoon, of schriftelijk per mail of brief bij ons indienen. Voorzie de klacht van je naam, e-mailadres en de datum waarop je de klacht indient. Geef een duidelijke omschrijving van je klacht, en vermeld alle relevante (boek)gegevens.
 
Dedicon zal je melding zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 3 werkdagen in behandeling nemen. Je klacht wordt waar mogelijk opgelost en wij brengen je daarvan binnen 14 dagen op de hoogte. Elke uiting van onvrede van jouw kant over een dienst of product van Dedicon zal serieus worden opgepakt. 
 
In alle gevallen willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met de klant. Jouw opmerkingen, vragen of klachten zijn voor ons een kans om onze dienstverlening, producten en processen te verbeteren. We staan open voor suggesties voor verbeteringen.