Overzicht producten

Een overzicht van alle door u bestelde producten vindt u in Mijn Producten. Met filters kunt u dit overzicht aanpassen. U heeft de volgende mogelijkheden.

  • producten van één geselecteerde leerling laten tonen.
  • alleen downloads, streaming gesproken schoolboeken of licenties laten presenteren.
  • producten uit een bepaalde gebruiksperiode laten tonen; 
  • een combinatie van deze filters gebruiken.