Overzicht producten

Een overzicht van alle door jou bestelde producten vind je in Mijn Producten. Met filters kun je dit overzicht aanpassen. Je hebt de volgende mogelijkheden.

  • producten van één geselecteerde leerling laten tonen.
  • alleen downloads, streaming gesproken schoolboeken of licenties laten presenteren.
  • producten uit een bepaalde gebruiksperiode laten tonen; 
  • een combinatie van deze filters gebruiken.