Sitevoorwaarden

Lees ook de Gebruiksvoorwaarden

Gehanteerde definities

uitgever van de website Dedicon Leren & Studeren is Dedicon; deze website verwijst naar de website educatief.dedicon.nl; de inhoud verwijst naar teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluidsfragmenten, geluidsbestanden en andere content en informatie in digitale vorm; de gebruiker verwijst naar een natuurlijke of rechtspersoon die de website Dedicon Leren & Studeren raadpleegt; klant verwijst naar een gebruiker van de website Dedicon Leren & Studeren die zich als klant van Dedicon heeft geregistreerd.

Juridische kennisgevingen

 1. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Dedicon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onvolledigheden en onjuistheden in de inhoud van deze website, noch voor schade die samenhangt met (het gebruik van) de inhoud van deze website.
 2. Om toegang te krijgen tot het besloten deel van de website en gebruik te kunnen maken van de door Dedicon te huur aangeboden goederen en/of diensten dient de gebruiker zich te (laten) registreren als klant van Stichting Dedicon.
 3. Deze website bevat links naar andere websites waarvan Dedicon niet de uitgever is. Dedicon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die samenhangt met (het gebruik van) links naar andere websites.
 4. Alle in verband met het gebruik van deze website verzamelde persoonlijke gegevens zullen uitsluitend overeenkomstig het privacybeleid van Dedicon worden aangewend.
 5. Dedicon heeft geen enkele invloed op door de gebruiker op deze website geplaatste gegevens en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van publicatie van deze gegevens. Dedicon behoudt zich het recht voor naar eigen discretie en zonder vooraankondiging enige gegevens geplaatst door de gebruiker geheel of gedeeltelijk verwijderen.
 6. Het is de gebruiker niet toegestaan de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de netiquette, een overeenkomst of toepasselijke andere voorwaarden. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen:
 • het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud (spamming)
 • het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken
 • het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie
 • seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen
 • het zonder toestemming binnendringen in de computersystemen van Dedicon (hacking).

Correct gebruik

 1. Om toegang te krijgen tot de inhoud van deze website wordt de gebruiker geacht in te stemmen met de hiernavolgende voorwaarden.
 2. De gebruiker van deze website zal zich opstellen en gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden.
 3. Deze website mag uitsluitend ten behoeve van eigen gebruik worden gebruikt.
 4. Door zelf gegevens op de website te plaatsen garandeert de gebruiker dat:
 • de gegevens geen elementen bevatten die onrechtmatig zijn verkregen of anderszins ongeschikt zijn voor publicatie
 • de gegevens vrij zijn van virussen en andere beschadigende onderdelen
 • hij of zij gerechtigd is om de gegevens te plaatsen. 

 5. De gebruiker van deze website onthoudt zich ervan Dedicon en andere gebruikers van deze website te hinderen en schade toe te brengen.

versie 2.0 april 2013