Structuurformules met de brailleleesregel

woensdag 8 november 2017

Wist je dat er bij de NASA een chemisch fysicus werkt, die sinds zijn geboorte blind is? En die onder andere baanbrekend onderzoek heeft verricht op het gebied van brandwerende stoffen? Dat doet hij met natuurlijk met scheikunde. 
 

Kiezen wat je wilt

Goed dus om te weten dat je ook als blinde leerling scheikunde kunt kiezen! Bijvoorbeeld omdat je een NT-profiel wilt kiezen met oog op je vervolgopleiding. Er was nog wel een onderdeel van het vak dat niet toegankelijk was: organische chemie. De molecuulstructuren van koolwaterstoffen worden namelijk genoteerd als structuurformules. Dat zijn tekeningen waarin je niet alleen ziet uit welke atomen de stof bestaat, maar ook hoe die atomen aan elkaar gebonden zijn. Het is een verplicht onderdeel voor het eindexamen. In een project hebben we met mensen uit de praktijk geprobeerd een oplossing daarvoor te bieden: een dossier op Goede kennis vol structuurformules is daarvan het resultaat.
 

Opbouw moleculen

In het dossier vind je bijna 50 structuurformules. Je kunt met behulp van een toetsenbord door de formules heen wandelen. Als blinde leerling kun je de opbouw vervolgens stap voor stap lezen met behulp van een brailleleesregel of laten voorlezen. Zo bouw je een beeld op van het molecuul en uit welke onderdelen het bestaat en welk atoom aan welk atoom vastzit. Een ziende docent of begeleider of medeleerling kan ook meekijken. Voor diegene wordt er visueel duidelijk gemaakt waar je je in het molecuul bevindt. Daarmee is het een inclusieve oplossing die ook door docenten in de klas kan worden gebruikt. 
 

Pilot

Op de website Goede kennis staan nu bijna vijftig verschillende structuurformules, ter aanvulling van de scheikundemethode op school. Deze toegankelijke aanvulling helpt leerlingen met een visuele beperking het vak scheikunde te volgen. Het is een pilot en dus is Dedicon op zoek naar reacties van gebruikers. Wat vind je ervan? Hoe gebruik je de formules? Mis je iets? Deel je mening en mail je reactie naar goedekennis@dedicon.nl