Suggesties?

Uw feedback is welkom.

De totstandkoming van de nieuwe webshop en achterliggende systemen is een zorgvuldig proces geweest. We werken momenteel aan technische, functionele en inhoudelijke verbeteringen.

Komt u nog verbeterpunten tegen in deze eerste nieuwe versie? Heeft u suggesties en opmerkingen? Laat ons uw feedback horen, zodat we volgende versies nog verder kunnen verbeteren.

Op basis van klantwensen en resultaten uit gebruiksonderzoeken hebben wij de verbeteringen doorgevoerd in deze eerste versie van de nieuwe webwinkel. Ook zijn klanten en leerlingen betrokken geweest bij het testen, onder meer op het gebied van toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking. 

Uw feedback stuurt u naar klantenservice@dedicon.nl.