Suggesties?

Kom je nog verbeterpunten tegen op onze website? Heb je suggesties en opmerkingen? Laat ons je feedback horen, zodat we volgende versies nog verder kunnen verbeteren.

De totstandkoming van de nieuwe webshop en achterliggende systemen is een zorgvuldig proces geweest. We werken momenteel aan technische, functionele en inhoudelijke verbeteringen.

Op basis van klantwensen en resultaten uit gebruiksonderzoeken hebben wij al verbeteringen doorgevoerd in de webwinkel. Ook zijn klanten en leerlingen betrokken geweest bij het testen, onder meer op het gebied van toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking. 

Stuur je feedback naar klantenservice@dedicon.nl.