Waarom moet ik een Verklaring Leesbeperking indienen?

Stichting Dedicon ontvangt subsidie. Met dat geld mogen we alleen personen met een aantoonbare leesbeperking voorzien van aangepast lesmateriaal. Daarom is een Verklaring Leesbeperking een voorwaarde om bij Dedicon te mogen bestellen.