Waarom vraagt Dedicon een vergoeding voor de aangepaste schoolboeken?

We ontvangen van het Ministerie van OCW subsidie om het aangepast lesmateriaal te produceren.  Voor de materiaal-, verzend- en verwerkingskosten krijgen we geen subsidie. Wij vragen een vergoeding om deze kosten te dekken.