Wat verstaat Stichting Dedicon onder een leesbeperking?

Onder een leesbeperking verstaat Stichting Dedicon: blindheid, slechtziendheid, dyslexie of een andere aandoening waardoor de lezer niet met de normale gedrukte boeken kan werken. De leesbeperking zorgt voor een leerachterstand die (deels) te verhelpen is met hulpmiddelen en lectuur in aangepaste leesvormen.