Welke andere leesbeperkingen dan dyslexie en visuele beperkingen zijn er?

Naast dyslexie en visuele beperkingen zijn er:

  • leer- en gedragsstoornissen, zoals AD(H)D en autismespectrumstoornissen;
  • motorische beperkingen zoals reuma, parkinson, afasie en andere (fysieke) beperkingen die het lezen en leren belemmeren.