Welke educatieve boeken produceert Dedicon niet?

Dedicon Educatief produceert géén

  • boeken waarin veel afbeeldingen voorkomen en weinig tekst. Het gaat hier om afbeeldingen die noodzakelijk zijn om de stof te begrijpen of opdrachten te maken, maar die niet zinvol beschreven kunnen worden;
  • andere boeken dan school- en studieboeken, zoals romans en jeugdboeken. Deze boeken zijn te bestellen bij Bibliotheekservice Passend Lezen. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als een school of opleidingsinstituut aangeeft dat het boek noodzakelijk is voor de studie;
  • zeer moeilijk te produceren boeken, zoals woordenboeken, naslagwerken en teksten met niet-latijnse letters.

In het geval van twijfel over het al dan niet in productie nemen, neemt Dedicon contact met je op om naar een oplossing te zoeken.