Wie kunnen zich registreren bij Dedicon Educatief?

De volgende instellingen en personen kunnen zich (gratis) registreren bij Dedicon Educatief:

  • Scholen in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Zij bestellen voor hun leerlingen met een leesbeperking.
  • Particulieren. Zij bestellen voor zichzelf of voor hun kind(eren) met een leesbeperking.
  • Praktijken GZ-psychologie, huiswerkbegeleiding, logopedie, orthopedagogiek en/of remedial teaching. Zij bestellen voor kinderen en leerlingen verbonden aan hun praktijk.