Bewerking leesvormen

Sommige leesvormen kunnen een extra bewerking hebben. Lees hier voor welke leesvormen dat geldt en wat die bewerking precies is.

Didactische aanpassingen bij braille en Edu-tekstbestanden.

Brailleboeken en Edu-tekstbestanden past Dedicon didactisch aan voor het basisonderwijs. Dat wil zeggen dat uitleg en oefeningen geschikt worden gemaakt voor blinde en zeer slechtziende leerlingen. Zo kunnen ook die leerlingen goed met de opdrachten en afbeeldingen uit de originele boeken werken. Een dididactische aanpassing kan ook betekenen dat we voelbare tekeningen maken, deze kun je er los bij bestellen. Bij het bestellen van het boek staat het erbij wanneer een braille of edu-tekstbestand didactisch is aangepast. 

Bij uitzondering en als proef worden er in speciale projecten soms ook boeken voor het voortgezet onderwijs van didactische aanpassingen voorzien. We hopen dat in de toekomst verder uit te kunnen breiden

Lees de aanvullende informatie over didactische aanpassingen

Bewerkte en onbewerkte dyslexiebestanden

Dyslexiebestanden in onze webwinkel kunnen bewerkt of onbewerkt zijn. Bij de onbewerkte bestanden heeft Dedicon de bestanden opgedeeld in hoofdstukken en overbodige informatie (drukkersgegevens) in de marges van de pagina verwijderd. Deze bestanden vormen een goede basis om, indien gewenst, zelf nog verder te bewerken. Bij bewerkte bestanden zijn de bestanden opgedeeld in hoofdstukken en hebben we er voor gezorgd dat de tekst op een pagina in de goede volgorde wordt voorgelezen. In de dyslexiebestanden zijn taalmarkeringen aangebracht, zodat je tekst in taalboeken in de juiste taal wordt voorgelezen. Engelse woorden worden op z’n Engels voorgelezen. Ook in deze bestanden is de overbodige informatie, zoals drukkersgegevens, verwijderd. 

Lees de aanvullende informatie over bewerkte en onbewerkte bestanden