Toegankelijkheidsverklaring Dedicon Educatief

In deze toegankelijkheidsverklaring is te lezen hoe toegankelijk de website van Dedicon Educatief voor diverse gebruikers is. Digitale toegankelijkheid zegt iets over in hoeverre digitale content (zoals een website) te gebruiken is voor álle mensen. Of je nu gebruik maakt van schermleessoftware, een brailleleesregel, vergrootsoftware of dyslexiesoftware. Maar ook als bijvoorbeeld de zon weerkaatst op je scherm, of als je een kind op je rechterarm hebt, of de batterij van je muis leeg is. 
Deze verklaring omschrijft aan de hand van welke standaard en volgens welke richtlijnen is getoetst. De uitkomsten van de toetsing zijn omschreven in een status van de website. 

Samenvatting: de toegankelijkheid van educatief.dedicon.nl 

De website van Dedicon Educatief is geheel toegankelijk bevonden. De inhoud van de site is volledig waarneembaar en bedienbaar voor iedere gebruiker. De website werkt goed met hulpsoftware zoals schermleessoftware en/of brailleleesregels, vergrootsoftware, inzoomfunctionaliteiten, voorleestools en andere ondersteunende tools.   

Feedback

Loop je op deze website onverhoopt tegen een probleem aan? Laat het ons weten via info@dedicon.nl. Vermeld bij voorkeur zo nauwkeurig mogelijk: 

  • wat het probleem is;
  • op welke pagina of welk onderdeel van de site je het probleem tegenkomt;
  • welke (hulp)software en versie je gebruikt
  • indien relevant, voor welke beperking het probleem speelt. 

Toetsing van de site

De website is getoetst volgens de Web Content Accessibility Guidelines Evaluation Methodology (WCAG-EM). Deze methode heeft geresulteerd in een rapportage van Stichting Accessibility. Aan de hand van de verbeterpunten uit dat rapport heeft team ODT van Dedicon samen met contentbeheerders en ontwikkelaars de site volledig toegankelijk gemaakt volgens WCAG-criteria.  

Toetsing door: Stichting Accessibility & Team ODT, Dedicon 

Opdrachtgever: Stichting Dedicon 

Datum evaluatie: maart 2023 (Stichting Accessibility) 

Datum herkeuring: juli 2023 (Team ODT, Dedicon) 

Meer informatie over de WCAG, hoe er getoetst is en Team ODT is te vinden op pagina Toegankelijkheidstoetsen van Dedicon (dedicon.nl).  

De status van Dedicon Educatief

De website voldoet volledig aan de standaarden.  

Er is getoetst of de website voldoet aan WCAG 2.1. A en AA criteria. Uit de toets is gebleken dat de site volledig voldoet aan de 50 criteria. 
Deze status is vergelijkbaar bijv. met nalevingsstatus A voor overheidsinstanties: voldoet volledig.