Verklaring leesbeperking

Waarom vragen wij om een Verklaring leesbeperking? 

Stichting Dedicon ontvangt subsidie. Met dat geld mogen we alleen personen met een aantoonbare leesbeperking voorzien van aangepast lesmateriaal. Deze afspraak én de overeenkomst die wij hebben met uitgevers om hun materiaal aan te mogen passen in een andere leesvorm maken dat wij bij inschrijving een Verklaring leesbeperking vragen. 

Wat verstaan wij onder een leesbeperking? 

Onder een aantoonbare leesbeperking verstaan we: 

  • een visuele beperking (blind, slechtziend); 
  • dyslexie;
  • een motorische beperking door bijvoorbeeld verlamming, reuma of Parkinson; 
  • afasie;
  • leer- en gedragsstoornissen, zoals AD(H)D en autismespectrumstoornissen; 
  • andere (fysieke) beperkingen die het lezen van gedrukte boeken belemmeren. 

Hoe dien ik een Verklaring leesbeperking in? 

Bij de registratie van leerlingen worden particuliere klanten ( hieronder horen ook praktijken) gevraagd een Verklaring leesbeperking te uploaden. Scholen hoeven de verklaring niet toe te sturen. Een school bevestigt tijdens het bestelproces voor de genoemde leerling een Verklaring Leesbeperking in bezit te hebben. Ook verklaart een school deze verklaring toe te sturen wanneer Dedicon erom vraagt. 

Hoe lang duurt het voordat mijn verklaring leesbeperking is goedgekeurd?

De klantenservice streeft er naar je verklaring binnen 1 werkdag te beoordelen. Je ontvangt van ons een mail wanneer we je leesverklaring hebben goedgekeurd en je kunt bestellen. 

Welke documenten kunnen dienen als een Verklaring leesbeperking? 

De volgende documenten zijn geldig als Verklaring leesbeperking: 

  • een kopie van een officiële dyslexieverklaring (afgegeven door een psycholoog of orthopedagoog met een GZ-aantekening);
  • een kopie van de inschrijving bij een Cluster 1-school (visuele beperking);
  • een door een deskundige ondertekende verklaring dat de leerling een leesbeperking heeft en waarin is aangegeven dat aangepast lesmateriaal noodzakelijk is;
  • een verklaring die is ondertekend door een oog- of huisarts.