Leren met dyslexie

Iedereen moet kunnen leren en studeren. Of een leerling nu dyslexie heeft of niet. Dyslexie betekent veelal dat je moeite hebt met lezen, schrijven en/of spellen. Dyslexie is er in allerlei vormen. Voor de een kan het betekenen dat hij lastig verschillende klanken uit elkaar kan houden. Iemand anders heeft meer moeite met de volgorde van klanken (dorp of drop). Dat is natuurlijk lastig als je school- of studieboeken bomvol tekst moet lezen. De school- en studieboeken van Dedicon ondersteunen leerlingen met dyslexie.

Gesproken school- en studieboeken

Veel leerlingen met dyslexie hebben baat bij ondersteuning in audio. Voor hen maakt Dedicon gesproken school- en studieboeken. In onze collectie vind je gesproken boeken:

  • die geschikt zijn om af te spelen met een (online) daisyspeler en onze LEX app;
  • die fijn klinken door de menselijke stem;
  • ruim 17.000 stuks.

Dyslexiebestanden voor meest gebruikte schoolmethodes

Veel leerlingen met dyslexie werken met dyslexiesoftware. Daarvoor kunnen bij ons dyslexiebestanden worden besteld. In onze collectie vind je dyslexiebestanden:

  • van de meest gebruikte schoolmethodes;
  • geschikt voor diverse dyslexiesoftware;
  • met dezelfde pagina-indeling en opmaak als gedrukte schoolboek;
  • met een combinatie van lezen en luisteren.

Openen en beveiliging van dyslexiebestanden

De dyslexiebestanden van Dedicon zijn beveiligd en alleen geschikt voor de daarvoor bestemde dyslexiesoftware: Alinea, ClaroRead, IntoWords, Kurzweil, L2S, SprintPDF, Read&Write en TextAid. Heb je vragen over de software? Dan kun je terecht bij de leverancier.

Voor meer informatie over het openen van dyslexiebestanden vind je in de stappenplannen.

Bewerkte en onbewerkte dyslexiebestanden

We maken verschil in bewerkte en onbewerkte bestanden.

Beschikbaarheid nieuwe dyslexiebestanden

Belangrijk om te weten is dat het ministerie van OCW heeft besloten de subsidie stop te zetten voor het maken van nieuwe dyslexiebestanden. Het kan dus voorkomen dat we een de schoolboeken die je zoekt, helaas niet in onze collectie hebben.

UPDATE: We werken aan een uitbreiding van onze dyslexiebestandencollectie door 75 stuks nieuwe dyslexiebestanden. Bekijk regelmatig onze website voor nieuwe toevoegingen aan onze collectie.
PDF icon Productielijst_dysl.bestanden_Dedicon_2019.pdf

Ook hebben wij gekeken naar toegankelijkheid van methodes zonder dat deze door ons omgezet worden naar dyslexiebestanden. De titels Nieuw Nederlands en Nectar zijn al goed toegankelijk. Daarom zijn deze titels niet opgenomen in de lijst van nu te produceren titels.

Bestellen met een Verklaring Leesbeperking

Om bij in onze webwinkel te bestellen, heeft een leerling een Verklaring Leesbeperking nodig. In het geval van dyslexie wordt het vaak een dyslexieverklaring genoemd. Een bevoegde autoriteit verklaart daarin dat de leerstoornis het lezen in de weg zit. Op de website van NVO (Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen) kun je bevoegde deskundigen op het gebied van dyslexie in jouw regio vinden. Kijk op ons kennisplatform Goede kennis voor meer informatie over de Verklaring Leesbeperking.

Proefpakket

Probeer welke leesvorm het beste bij jou past met ons gratis online proefpakket, speciaal voor leerlingen met dyslexie.