Bewerkingen bij Edu-tekstbestanden

Om het Edu-tekstbestand overzichtelijk te houden, zijn soms extra bewerkingen nodig. Dedicon past boeken ook didactisch aan voor het basisonderwijs. Dat wil zeggen dat instructies en opgaven, waar nodig, beter geschikt worden gemaakt voor blinde en zeer slechtziende leerlingen. Wanneer een schoolboek didactisch is aangepast, dan staat dat in de webwinkel vermeld bij het te bestellen Edu-tekstbestand. 

Een overzicht van mogelijke didactische aanpassingen: 

  • Tabellen worden uitgeschreven als lopende tekst of omgezet naar een overzichtelijke Word-tabel (afhankelijk van onderwijsniveau).
  • Afbeeldingen worden in veel gevallen beschreven of - bij exacte vakken - omgezet naar een voelbare tekening. Is een beeldbeschrijving toegevoegd, dan staat dat vermeld in de productspecificaties van het Edu-tekstbestand dat je wilt bestellen.
  • Als er een voelbare tekening is gemaakt, wordt daarnaar verwezen in het Edu-tekstbestand. Zo weet de leerling altijd wanneer hij de tekeningenband erbij moet pakken.
  • Symbolen en icoontjes worden vervangen door tekst. Denk aan icoontjes voor ‘samenwerken’ of ‘plusopdracht’.
  • De verwerkingsvorm wordt aangepast, bijvoorbeeld bij kleuropdrachten of puzzels.
  • Er worden extra instructies toegevoegd, bijvoorbeeld om informatie uit de opmaak te compenseren die de leerling anders mist.
  • Er wordt extra structuur aangebracht door bijvoorbeeld deelopdrachten te nummeren.
  • Informatie wordt herhaald waardoor de leerling minder hoeft te zoeken en te scrollen.
  • Het aantal deelopdrachten per opdracht wordt aangekondigd om de leerling overzicht te bieden.
  • In alle Edu-tekstbestanden worden minder gangbare tekens, zoals wiskundige symbolen, omgezet naar tekst die de leerling gemakkelijk met het toetsenbord kan invoeren.

De aanpassingen worden afgebouwd naarmate het onderwijsniveau stijgt. Voor groep 7 en 8 wordt dus minder aangepast dan voor groep 4. Er wordt dan bijvoorbeeld niet meer aangekondigd hoeveel deelopdrachten een opgave bevat. 
 
Ook boeken voor het voortgezet onderwijs worden didactisch aangepast. Het gaat dan vooral om verwijzingen naar een tekeningenband en het aanbrengen van structuur. Ook kan het voorkomen dat aan een Edu-tekstbestand beeldbeschrijvingen zijn toegevoegd. Eventuele tekstaanpassingen worden voor het voortgezet onderwijs apart vermeld in een ‘noot van Dedicon’. Zo weet de leerling altijd wat de originele tekst van het boek is en wat door Dedicon is toegevoegd in het kader van de toegankelijkheid. 

 

Meer weten?

 

Lees meer over didactische aanpassingen in onze kennisbank