Dyslexiebestand

Meer informatie over het openen van dyslexiebestanden leest u in onze mededeling over het openen van dyslexiebestanden vanaf 1 april. 

Gebruikers

  • Primair bedoeld voor gebruikers in het primair of voortgezet onderwijs met dyslexie.
  • In sommige gevallen ook te gebruiken door slechtziende leerlingen.

Kenmerken

  • Een beveiligd bestand van een schoolboek dat gebruikt wordt met de daarvoor geschikte dyslexiesoftware zoals Alinea, ClaroRead, ClaroSpeak (op MacBook), Kurzweil, L2S, Sprint en TextAid.
  • Let erop dat u de juiste versie van uw dyslexiesoftware heeft om de dyslexiebestanden te openen. Raadpleeg voor meer informatie onze mededeling.
  • Het bestand is gemaakt met een bestand van de uitgever.
  • De opmaak van het gedrukte boek en het dyslexiebestand zijn hetzelfde, het dyslexiebestand bevat tekst en afbeeldingen.
  • De teksten kunnen met synthetische spraak worden voorgelezen, terwijl de leerling meeleest op het scherm.
  • Verkrijgbaar op cd en als download.
  • Elk besteld bestand is gepersonaliseerd en mag alleen door diegene gebruikt worden voor wie het besteld is. U kunt een bestand gedurende één schooljaar gebruiken.

Meer informatie over de dyslexiebestanden, mogelijkheden tot het uitproberen, bestellen en openen van de dyslexiebestanden is te vinden op Goede Kennis