Dyslexiebestand

Gebruikers

  • Primair bedoeld voor gebruikers in het primair of voortgezet onderwijs met dyslexie.
  • In sommige gevallen ook te gebruiken door slechtziende leerlingen.

Kenmerken

  • Een beveiligd bestand van een schoolboek dat gebruikt wordt met de daarvoor geschikte dyslexiesoftware zoals Alinea, ClaroRead, ClaroSpeak (op MacBook), Kurzweil, L2S & IntoWords, Sprint, Read&Write en TextAid.
  • Let erop dat je de juiste versie van je dyslexiesoftware hebt om de dyslexiebestanden te openen. Raadpleeg voor meer informatie onze stappenplannen.
  • Het bestand is gemaakt met een bestand van de uitgever.
  • De opmaak van het gedrukte boek en het dyslexiebestand zijn hetzelfde, het dyslexiebestand bevat tekst en afbeeldingen.
  • De teksten kunnen met synthetische spraak worden voorgelezen, terwijl de leerling meeleest op het scherm.
  • Verkrijgbaar op cd en als download.
  • Elk besteld bestand is gepersonaliseerd en mag alleen door diegene gebruikt worden voor wie het besteld is. Je kunt een bestand gedurende één schooljaar gebruiken.

Meer informatie over de dyslexiebestanden, mogelijkheden tot het uitproberen, bestellen en openen van de dyslexiebestanden is te vinden op deze pagina