Verklaring Leesbeperking

Bij Dedicon kan je alleen aangepast lesmateriaal bestellen op naam van een gebruiker met een Verklaring Leesbeperking. Onder een aantoonbare leesbeperking verstaan we blindheid, slechtziendheid, dyslexie of een andere aandoening waardoor de lezer niet met een gedrukt boek kan werken. 

Leesbeperking

De meest bekende leesbeperkingen zijn een visuele beperking of dyslexie. Daarnaast zijn er ook nog andere beperkingen waardoor je belemmerd wordt met een gewoon boek te werken:

•    leer- en gedragsstoornissen, zoals AD(H)D en autismespectrumstoornissen
•    motorische beperkingen zoals reuma, Parkinson, afasie en andere fysieke beperkingen 

Dit staat er in een Verklaring Leesbeperking?

In een Verklaring Leesbeperking geeft een expert aan dat de betreffende persoon een leesbeperking heeft. Soms kan de verklaring gebaseerd zijn op onderzoek, zoals bij dyslexie. Maar het kan ook gebaseerd zijn op de kennis en ervaring vanuit een behandeling, zoals bij een motorische beperking. 

Lees ook de veelgestelde vragen over Verklaring Leesbeperking

Hoe kan ik een Verklaring Leesbeperking indienen?

Particuliere klanten en praktijken kunnen na inloggen op de webwinkel een Verklaring Leesbeperking uploaden bij "Mijn gebruikers". Scholen hoeven de verklaring niet toe te sturen. Een school bevestigt tijdens het bestelproces voor de genoemde leerling een Verklaring Leesbeperking in bezit te hebben. Ook verklaart een school deze verklaring toe te sturen wanneer Dedicon erom vraagt.

Welke documenten zijn geldig als Verklaring Leesbeperking?

De volgende documenten zijn geldig als Verklaring Leesbeperking:

  • een kopie van een officiële dyslexieverklaring (afgegeven door een psycholoog of orthopedagoog met een GZ-aantekening),
  • een kopie van de inschrijving Cluster 1 (visuele beperking),
  • een door een deskundige ondertekende verklaring dat de leerling een leesbeperking heeft en waarin is aangegeven dat aangepast lesmateriaal noodzakelijk is,
  • een verklaring die is ondertekend door een oog- of huisarts.

Zie meer informatie over een Verklaring Leesbeperking

Waarom moet ik een Verklaring Leesbeperking indienen?

Stichting Dedicon ontvangt subsidie. Met dat geld mogen we alleen personen met een aantoonbare leesbeperking voorzien van aangepast lesmateriaal. Daarom is een Verklaring Leesbeperking een voorwaarde om bij Dedicon te mogen bestellen. 

Welke andere leesbeperkingen dan dyslexie en visuele beperkingen zijn er?

Naast dyslexie en visuele beperkingen zijn er:

  • leer- en gedragsstoornissen, zoals AD(H)D en autismespectrumstoornissen;
  • motorische beperkingen zoals reuma, parkinson, afasie en andere (fysieke) beperkingen die het lezen en leren belemmeren.

Wat verstaat Stichting Dedicon onder een leesbeperking?

Onder een leesbeperking verstaat Stichting Dedicon: blindheid, slechtziendheid, dyslexie of een andere aandoening waardoor de lezer niet met de normale gedrukte boeken kan werken. De leesbeperking zorgt voor een leerachterstand die (deels) te verhelpen is met hulpmiddelen en lectuur in aangepaste leesvormen.