Heb je een klacht of een suggestie?

Heb je een klacht?  

Dedicon streeft naar een zo goed mogelijke dienstverlening. Toch kun je ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn. Als dat zo is dan horen wij dat natuurlijk graag. Dien in dat geval bij ons je klacht in. Dat kan door te mailen naar onze klantenservice, maar het mag ook telefonisch of per brief worden doorgegeven. 
Dedicon zal je melding zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 3 werkdagen in behandeling nemen. 
Je klacht wordt waar mogelijk opgelost en wij brengen je daarvan binnen 14 dagen op de hoogte.  

Heb je suggesties?

Heb je verbeterpunten om onze webwinkel of onze producten te verbeteren? Laat ons je feedback horen. 
Dat doe je door een mailtje te sturen naar onze klantenservice.