Nieuw hier?

Stichting Dedicon levert leermiddelen in aangepaste leesvormen

Onze collectie bevat duizenden leer- en werkboeken voor het basis- en voortgezet onderwijs. We bieden een kleiner aantal boeken voor mbo, hbo, universiteit en beroepsonderwijs. Ook voor bladmuziek in aangepaste vorm kun je bij ons terecht. De aangepaste leermiddelen van Dedicon zijn bestemd voor iedereen met een aantoonbare leesbeperking. Daaronder verstaan we blindheid, slechtziendheid, dyslexie of een andere aandoening waardoor de lezer niet met de normale gedrukte boeken kan werken. 
 

Besteller en gebruiker

Dedicon Educatief kent twee types accounts

 1. bestelaccount: voor klanten die producten bestellen en beheren voor leerlingen met een leesbeperking. Zij kunnen voor hun aangemelde gebruikers bovendien gebruikersaccounts aanmaken, toegangsrechten verlenen en de gratis conversiedienst gebruiken.
 2. gebruikersaccount: voor leerlingen met een aantoonbare leesbeperking. Zij kunnen daarmee inloggen in de app LEX voor het afspelen van bestelde streams en/of inloggen in de webwinkel het benaderen van bestelde producten en/of gedeelde conversies.

Voor elk type is een afzonderlijk, uniek en persoonlijk e-mailadres nodig. Dit e-mailadres dient geldig te zijn en niet in gebruik te zijn als bestaand bestelaccount of gebruikersaccount.

Meteen bestellen?

 • Registreer gratis als particulier. Particulieren (leerlingen, studenten of hun ouders) kunnen zelf een bestelling plaatsen. Voor elke aangemelde gebruiker dient eerst een verklaring leesbeperking geaccepteerd te zijn.
 • Registreer gratis als praktijk. Praktijken GZ-psychologie, huiswerkbegeleiding, logopedie, orthopedagogiek en/of remedial teaching kunnen bestellen voor leerlingen in hun praktijk. Ook voor praktijken geldt dat eerst een verklaring leesbeperking geaccepteerd te zijn.
 • Registreer gratis uw school. Scholen kunnen op naam van hun leerlingen met een leesbeperking de aangepaste leermiddelen bestellen. Scholen verklaren per bestelling dat voor genoemde leerlingen met een leesbeperking aan de voorwaarden te voldoen. Wanneer Stichting Dedicon om inzage verzoekt in de verklaringen van aantoonbare leesbeperking, dient u deze direct naar Dedicon te sturen.

Zoeken en bestellen

Het zoeken en bestellen verloopt zoals in de meeste webwinkels. Je zoekt een product en voegt het toe aan de winkelwagen. Bij het toevoegen kies je de titel, leesvorm, aflevervorm en naam van de gebruiker(s) voor wie je bestelt. Je kunt een product alleen bestellen voor een gebruiker met een aantoonbare leesbeperking. 

Aangepaste leesvormen

De collectie van aangepaste leermiddelen bevat verschillende leesvormen. Een kort overzicht is hieronder weergegeven. Om vast te stellen welke leesvormen, applicaties, besturingssystemen en apparaten technisch met elkaar kunnen samenwerken, kunt u gebruik maken van onze interactieve product-keuzehulp.
 

Gesproken boeken

 • Gesproken boeken (DAISY) zijn puur audio en geschikt voor alle personen met een leesbeperking.
 • Collectie: ruim 80% van de methoden die gebruikt worden in het basis- en voortgezet onderwijs.
 • Afspelen: er zijn diverse hardware- en softwarespelers en apps in omloop.
 • De gratis DAISY-speler AMIS is alleen geschikt voor Windows.
 • Met de gratis app LEX kunnen alleen gesproken boeken afgespeeld worden die besteld zijn als 'stream voor LEX'.

Dyslexiebestanden

 • Dit zijn bestanden voor speciale software die vooral gebruikt wordt door leerlingen met dyslexie.
 • Dedicon levert dyslexiebestanden voor de dyslexiesoftware Alinea, ClaroRead (Windows), ClaroSpeak (Mac), Kurzweil, L2S & IntoWords, Sprint en TextAid.
 • Collectie: ongeveer 8.500 per leesvorm.
 • Gebruiken: gerelateerde dyslexiesoftware, uitsluitend verkrijgbaar bij commerciële leveranciers.

FotoPDF- en Edutekstbestanden

 • Voor slechtziende gebruikers levert Stichting Dedicon fotoPDF-bestanden. Dat is een PDF met alleen afbeeldingen van pagina's uit een boek, bedoeld om te vergroten op het scherm. De tekst is niet te verklanken met een computerstem.
 • Voor blinde gebruikers levert Dedicon Edu-tekstbestanden. Dit zijn gestructureerde bestanden met alleen tekst, zonder afbeeldingen en tabellen, bedoeld om te lezen met een schermuitleesprogramma en/of een brailleleesregel. Beide producten worden echter ook geleverd aan leerlingen met dyslexie of een andere aantoonbare leesbeperking.

Drukwerk

Kosten

 • Voor het aanpassen en produceren van de schoolmaterialen ontvangt Dedicon subsidie van het Ministerie van OCW. Daarom vraagt Dedicon slechts een beperkte bijdrage voor reproductie-, handling- en verzendkosten.
 • Dedicon brengt € 4,95 per boek, per leesvorm, per leerling, per schooljaar in rekening.
 • Scholen in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs moeten de door hen voorgeschreven, verplichte leermiddelen voor hun leerlingen financieren. Dit geldt ook voor aangepaste leermiddelen.
 

Meer ontdekken?

Op Goedekennis.nl vind je veel informatie over schoolboeken, tips, ervaringen en dossiers.

Op onze informatiepagina Klantenservice vind je onze contactgegevens en alle relevante informatie.