Op de tast... : Veiligheidspictogrammen

Symbolen voor veilig werken
Afbeelding van Op de tast... : Veiligheidspictogrammen
Print information
ISBN:
Editie / Druk: 2022
Beschikbaar als:
  • Braille
  • EduTekst
  • Voelbare tekening

€ 4,95

Meer informatie
Auteur(s) Dedicon
Taal Nederlands
Aantal pagina's 49
Uitgever Dedicon
Serie / Reeks Op de tast...
Leeftijd Jeugd
Jaar uitgave 2022

Omschrijving

Braille
Braille
Specificatie Met tekeningenband (apart bestellen).
EduTekst
EduTekst
Specificatie Met tekeningenband (apart bestellen).

 

Bekijk het inzage-exemplaar van Op de tast…: Veiligheidspictogrammen

Onjuist gebruik van chemische stoffen kan leiden tot ongelukken. Daarom is het belangrijk dat iedereen de informatie op de etiketten van chemicaliën goed leest en weet wat de veiligheidssymbolen daarop betekenen. Deze Op de Tast-uitgave biedt een kennismaking met die veiligheidspictogrammen die in het dagelijks leven het meest voorkomen.


Veel van de pictogrammen zijn gevarensymbolen GHS (waarschuwingssymbolen op chemische producten) of vallen onder de norm ISO 7010 of NEN 3011 (symbolen in gebouwen of werkplaatsen). De uitgave bestaat uit een tekeningenband (tactiel) en een bijbehorende uitleg in tekst (bijvoorbeeld braille of EduTekst). Graag elk onderdeel apart bestellen.


De tekeningenband biedt zo’n veertig pagina’s met doorgaans twee symbolen daarop. De bijbehorende uitleg geeft naast voelaanwijzingen ook een beknopte betekenis van de symbolen. Nota bene uitgebreide betekenis van de verschillende gevarensymbolen staat in de leerboeken.


Op de tast...: Veiligheidspictogrammen is bedoeld als naslagwerk voor leerlingen in het middelbaar onderwijs, van praktijkonderwijs tot en met vwo. Het gaat om leerlingen met een visuele beperking die vakken als verzorging, scheikunde, biologie en natuurkunde volgen. Daarnaast is de band bedoeld voor mensen die voorlichting geven over veiligheid aan een doelgroep met een visuele beperking. Ten slotte is de band ook geschikt voor mensen die een eigen huishouden hebben of op het werk te maken hebben met schoonmaakmiddelen, met producten om te klussen en/of chemische stoffen.


De tekeningenband behandelt de volgende categorieën van veiligheidspictogrammen:
- gevarensymbolen op chemicaliën;
- waarschuwingspictogrammen;
- gebodspictogrammen;
- verbodspictogrammen;
- brandbestrijdingspictogrammen;
- reddingspictogrammen;
- pictogrammen voor veilig gebruik van schoonmaakmiddelen.

Elke categorie heeft een eigen vorm en kleur. Die kleuren en vormen liggen vast. De tekeningenband begint daarom elke categorie met een tekening van basisvorm en kleur van die betreffende categorie: daarna volgen de diverse verschijningsvormen.Bekijk het inzage-exemplaar van Op de tast…: Veiligheidspictogrammen. (Pdf-bestand opent in nieuw venster)