Kan ik een aangepast schoolboek retourneren?

Ben je niet tevreden met je bestelling of blijkt dat je een verkeerde leesvorm hebt besteld? Je kan je ontvangen product binnen 14 dagen retourneren.  

De 14 dagen gaan in op het moment dat jij je bestelling ontvangt. Ontvang je jouw bestelling op verschillende momenten? De bedenktijd gaat in op het moment dat je het laatste onderdeel van je bestelling hebt ontvangen.

Je hebt het recht om alles te retourneren, zolang: 

  • artikelen onbeschadigd zijn;
  • artikelen zoveel mogelijk in de originele verpakking zitten. 

Retourneren is niet gratis, de kosten voor de retourzending zijn voor eigen rekening. Wil je een product retourneren? Neem dan contact op met de klantenservice. 
Let op: in het geval van maatwerk en digitale producten - zoals stream of download - heeft Dedicon het recht een herroeping of retouraanvraag af te keuren. 

 

Kan ik gebruik maken van mijn heroepingsrecht?

Ja, je kunt gebruik maken van je herroepingsrecht door het Europees Modelformulier voor Herroeping in te vullen en naar ons te verzenden.

Stuur een mail met daarin de volgende informatie overgenomen vanuit het Modelformulier voor ontbinding / herroeping :

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen. 

 


Aan:

Dedicon
Postbus 24 
5360 AA  Grave 

klantenservice@dedicon.nl

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) 


Besteld op (*)/Ontvangen op (*) 


Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en) 

[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend] 

Datum 


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is en de informatie aanvullen zoals die op jouw situatie van toepassing is.


Let op: In het geval van maatwerk en digitale producten - zoals stream of als download - heeft Dedicon het recht een herroeping niet te honoreren.