Braille (drukwerk)

Onze brailleboeken maken we speciaal voor leerlingen met een visuele beperking. Het brailleschrift is voor blinde en zeer slechtziende leerlingen van groot belang om te kunnen lezen en schrijven. Met braille gaat er op de tast een wereld open.

 

De kenmerken van onze brailleboeken

  • Het hele schoolboek zetten wij om in braille. Van kaft tot kaft. 
  • We gebruiken 6-punts braille: dat betekent dat de geprinte brailletekens uit maximaal 6 puntjes kan bestaan in twee kolommen van drie punten.
  • Bij het produceren van onze brailleboeken volgen we de Nederlands-Vlaamse braillestandaard van 2017. 
  • Alle pagina’s worden dubbelzijdig bedrukt en alle regels staan direct onder elkaar. Tussen alinea’s wordt wel een regel overgeslagen. 
    • Kies je voor de optie enkelzijdig interlinie? Dan is het boek enkelzijdig geprint met een dubbele regelafstand. 
  • Het paginaformaat van een brailleboek is iets groter dan A4.
  • Op een pagina vind je 28 brailleregels en elke regel heeft ruimte voor 33 braillekarakters. Een brailleboek neemt daarmee veel meer ruimte in dan een gewoon school- of studieboek. Het bestaat vaak zelfs uit meerdere banden.
  • Een brailleband is 84 pagina’s dik. Wanneer het nodig is om een brailleband af te breken doen we dat op een logische plek: bij voorkeur na een hoofdstuk, wanneer dat niet lukt op een paragraaf. Grote bestellingen verzenden we in een kartonnen doos als pakket. 
  • Brailleboeken voor de lagere school krijgen een ‘herkenningskaftje’ met een foto van de kaft voor begeleiders en een verkorte brailletitel parallel aan de ringband. De blinde leerling kan die lezen zonder het boek helemaal uit de kast te hoeven pakken

Braille lezen

Mogelijke bewerkingen

Om het boek voor een visueel beperkte lezer overzichtelijk te houden zijn soms extra bewerkingen nodig. Wat passen we zoal aan?
•    Boeken voor het basisonderwijs bevatten didactische aanpassingen.
•    We geven aan waar een nieuwe bladzijde in het originele boek begint en iedere braillebladzijde wordt genummerd.
•    Noten zijn voorzien van een sterretje en worden ingesprongen tussen de tekst gezet. Zo kun je ze als je wilt gemakkelijk overslaan en hoef je niet te bladeren als je ze wel wilt lezen.
•    Tabellen en dergelijke  worden met de zogenaamde puntkommanotatie weergegeven: per rij volgen de waarden uit de kolommen van die rij. Die waarden worden gescheiden door een puntkomma.
•    In veel schoolboeken zitten plaatjes. Als het kan zetten we die om naar voelbare tekeningen. Die bestel je apart van je brailleboek. 
•    Iedere band heeft een symbolenlijst, waar je kunt opzoeken wat bijzondere (combinaties van) brailletekens betekenen.

Tip: Het kan lastig zijn om het juiste boek in de kast te vinden. Door alle banden die bij elkaar horen dezelfde, een op de tast te onderscheiden, draad te geven vind je ze gemakkelijker terug.
Het op volgorde wegzetten in de kast zorgt er natuurlijk ook voor dat je minder hoeft te zoeken.